خانه مکالمه انگلیسی

لغات ورزشی

در این آموزش انگلیسی می خواهیم 12 کلمه مرتبط با لغات ورزشی را به همراه یک جمله به عنوان مثال مرور کنیم.

“.Soccer is a popular sport worldwide.” “It’s known for teamwork and strategy”

“فوتبال ورزشی محبوب در سراسر جهان است.” “این ورزش به خاطر کار تیمی و استراتژی شناخته شده است.”

 

“.Tennis requires agility and precision.” “It’s played on different surfaces”

“تنیس به چابکی و دقت نیاز دارد.” “روی سطوح مختلف بازی می‌شود.”

 

“.Basketball is a fast-paced game.” “It focuses on dribbling, shooting, and passing”

“بسکتبال بازی سریعی است.” “تمرکز آن روی دریبل زدن، شوت زدن و پاس دادن است.”

 

“.Swimming is excellent for overall fitness.” “It’s a low-impact, full-body workout”

“شنا برای تناسب اندام کلی عالی است.” “این یک تمرین کم تأثیر و کل بدن است.”

 

“.Gymnastics combines strength, flexibility, and balance.” “It’s both a sport and an art form”

“ژیمناستیک ترکیبی از قدرت، انعطاف‌پذیری و تعادل است.” “هم ورزش است و هم یک شکل هنری.”

 

“.Cycling is popular for recreation and transportation.” “It’s also a competitive sport”

“دوچرخه‌سواری برای تفریح و حمل‌و‌نقل محبوب است.” “همچنین یک ورزش رقابتی است.”

 

“.Yoga promotes flexibility and relaxation.” “It’s beneficial for both mind and body”

“یوگا انعطاف‌پذیری و آرامش را ترویج می‌کند.” “برای هم ذهن و هم بدن مفید است.”

 

“.Jogging is a great way to improve cardiovascular health.” “It’s a form of aerobic exercise”

“دویدن آهسته راه عالی برای بهبود سلامت قلبی-عروقی است.” “یک نوع ورزش ایروبیک است.”

 

“.A regular workout routine keeps you fit and healthy.” “It can include various exercises”

“یک برنامه تمرین منظم شما را فیت و سالم نگه می‌دارد.” “می‌تواند شامل تمرینات مختلف باشد.”

 

“.Running a marathon is a test of endurance.” “It covers a distance of 42.195 kilometers”

“دویدن در یک ماراتن آزمونی از استقامت است.” “این مسابقه مسافتی به طول 42.195 کیلومتر را در بر می‌گیرد.”

 

“.Weightlifting builds muscle strength.” “It’s an Olympic sport”

“وزنه‌برداری قدرت عضلانی را افزایش می‌دهد.” “یک ورزش المپیک است.”

 

“.Aerobics is fun and energizing.” “It combines rhythmic exercise with stretching”

“ایروبیک سرگرم‌کننده و انرژی‌بخش است.” “این تمرینات ریتمیک را با کشش ترکیب می‌کند.”[templatera id=”6118”]مکالمه کامل این آموزش

“.Soccer is a popular sport worldwide.” “It’s known for teamwork and strategy”

“فوتبال ورزشی محبوب در سراسر جهان است.” “این ورزش به خاطر کار تیمی و استراتژی شناخته شده است.”

 

“.Tennis requires agility and precision.” “It’s played on different surfaces”

“تنیس به چابکی و دقت نیاز دارد.” “روی سطوح مختلف بازی می‌شود.”

 

“.Basketball is a fast-paced game.” “It focuses on dribbling, shooting, and passing”

“بسکتبال بازی سریعی است.” “تمرکز آن روی دریبل زدن، شوت زدن و پاس دادن است.”

 

“.Swimming is excellent for overall fitness.” “It’s a low-impact, full-body workout”

“شنا برای تناسب اندام کلی عالی است.” “این یک تمرین کم تأثیر و کل بدن است.”

 

“.Gymnastics combines strength, flexibility, and balance.” “It’s both a sport and an art form”

“ژیمناستیک ترکیبی از قدرت، انعطاف‌پذیری و تعادل است.” “هم ورزش است و هم یک شکل هنری.”

 

“.Cycling is popular for recreation and transportation.” “It’s also a competitive sport”

“دوچرخه‌سواری برای تفریح و حمل‌و‌نقل محبوب است.” “همچنین یک ورزش رقابتی است.”

 

“.Yoga promotes flexibility and relaxation.” “It’s beneficial for both mind and body”

“یوگا انعطاف‌پذیری و آرامش را ترویج می‌کند.” “برای هم ذهن و هم بدن مفید است.”

 

“.Jogging is a great way to improve cardiovascular health.” “It’s a form of aerobic exercise”

“دویدن آهسته راه عالی برای بهبود سلامت قلبی-عروقی است.” “یک نوع ورزش ایروبیک است.”

 

“.A regular workout routine keeps you fit and healthy.” “It can include various exercises”

“یک برنامه تمرین منظم شما را فیت و سالم نگه می‌دارد.” “می‌تواند شامل تمرینات مختلف باشد.”

 

“.Running a marathon is a test of endurance.” “It covers a distance of 42.195 kilometers”

“دویدن در یک ماراتن آزمونی از استقامت است.” “این مسابقه مسافتی به طول 42.195 کیلومتر را در بر می‌گیرد.”

 

“.Weightlifting builds muscle strength.” “It’s an Olympic sport”

“وزنه‌برداری قدرت عضلانی را افزایش می‌دهد.” “یک ورزش المپیک است.”

 

“.Aerobics is fun and energizing.” “It combines rhythmic exercise with stretching”

“ایروبیک سرگرم‌کننده و انرژی‌بخش است.” “این تمرینات ریتمیک را با کشش ترکیب می‌کند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *