عبارات گفتگوی

در این آموزش انگلیسی می خواهیم 12 کلمه مرتبط با عبارات گفتگوی را به همراه یک جمله به عنوان مثال مرور کنیم.

“.Do you agree that we should start early?” “Yes, I agree”

“آیا موافقی که زود شروع کنیم؟” “بله، موافقم.”

 

  “.I suggest we take a short break.” “That’s a good suggestion”

“پیشنهاد می‌کنم یک استراحت کوتاه بکنیم.” “این پیشنهاد خوبی است.”

 

  “.Can I request your help with this?” “Of course, I’d be happy to help”

“می‌توانم از شما درخواست کمک کنم؟” “البته، خوشحال می‌شوم کمک کنم.”

 

“.I apologize for being late.” “That’s alright, let’s get started”

“برای دیر آمدن عذرخواهی می‌کنم.” “مشکلی نیست، بیا شروع کنیم.”

 

  “.Can you confirm you received my email?” “Yes, I’ve received it”

“تایید می کنی که ایمیل من را دریافت کردی؟” “بله، دریافتش کردم.”

 

  “.Can I offer you some assistance?” “Yes, thank you”

“می‌توانم شما را رهنمایی کنم؟” “بله، ممنونم.”

 

  “.Can you explain how this works?” “Sure, let me show you”

“می‌توانید توضیح دهید این چگونه کار می‌کند؟” “البته، بگذارید نشانتان دهم.”

 

  “.Shall we discuss the project now?” “Yes, let’s do that”

“الان در مورد پروژه صحبت کنیم؟” “بله، صحبت کنیم.”

 

  “?We need to decide on a time for the meeting.” “How about 3 PM”

“باید در مورد زمان جلسه تصمیم بگیریم.” “ساعت 3 بعدازظهر چطور است؟”

 

  “?Can I ask you a question?” “Sure, what’s on your mind”

“می‌توانم از شما سؤالی بپرسم؟” “حتما، چی تو ذهنته؟”

 

  “!Thank you for your help.” “You’re welcome”

“از کمکتان متشکرم.” “خواهش می‌کنم!”

 

  “.May I inquire about the status of my order?” “Certainly, let me check”

“می‌توانم در مورد وضعیت سفارشم استعلام کنم؟” “حتماً، بگذارید بررسی کنم.”[templatera id=”6118”]مکالمه کامل این آموزش

“.Do you agree that we should start early?” “Yes, I agree”

“آیا موافقی که زود شروع کنیم؟” “بله، موافقم.”

 

  “.I suggest we take a short break.” “That’s a good suggestion”

“پیشنهاد می‌کنم یک استراحت کوتاه بکنیم.” “این پیشنهاد خوبی است.”

 

  “.Can I request your help with this?” “Of course, I’d be happy to help”

“می‌توانم از شما درخواست کمک کنم؟” “البته، خوشحال می‌شوم کمک کنم.”

 

  “.I apologize for being late.” “That’s alright, let’s get started”

“برای دیر آمدن عذرخواهی می‌کنم.” “مشکلی نیست، بیا شروع کنیم.”

 

  “.Can you confirm you received my email?” “Yes, I’ve received it”

“تایید می کنی که ایمیل من را دریافت کردی؟” “بله، دریافتش کردم.”

 

  “.Can I offer you some assistance?” “Yes, thank you”

“می‌توانم شما را رهنمایی کنم؟” “بله، ممنونم.”

 

  “.Can you explain how this works?” “Sure, let me show you”

“می‌توانید توضیح دهید این چگونه کار می‌کند؟” “البته، بگذارید نشانتان دهم.”

 

  “.Shall we discuss the project now?” “Yes, let’s do that”

“الان در مورد پروژه صحبت کنیم؟” “بله، صحبت کنیم.”

 

  “?We need to decide on a time for the meeting.” “How about 3 PM”

“باید در مورد زمان جلسه تصمیم بگیریم.” “ساعت 3 بعدازظهر چطور است؟”

 

  “?Can I ask you a question?” “Sure, what’s on your mind”

“می‌توانم از شما سؤالی بپرسم؟” “حتما، چی تو ذهنته؟”

 

  “!Thank you for your help.” “You’re welcome”

“از کمکتان متشکرم.” “خواهش می‌کنم!”

 

  “.May I inquire about the status of my order?” “Certainly, let me check”

“می‌توانم در مورد وضعیت سفارشم استعلام کنم؟” “حتماً، بگذارید بررسی کنم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *