خانه مکالمه انگلیسی

اداری و تجاری

در این آموزش انگلیسی می خواهیم 12 کلمه مرتبط با اداری و تجاری را به همراه یک جمله به عنوان مثال مرور کنیم.

“.We have a team meeting scheduled for tomorrow.” “Great, I’ll prepare the update”

  “جلسه‌ای تیمی برای فردا برنامه‌ریزی شده است.” “عالی، من آپدیت‌ها را آماده می‌کنم.”

 

  “.The deadline for this project is next Friday.” “I’ll make sure we meet it”

“مهلت نهایی این پروژه جمعه آینده است.” “مطمئن می‌شوم که تا آن زمان کارها می رسند.”

 

  “.Our new project involves market research.” “That sounds interesting”

“پروژه جدید ما شامل تحقیقات بازار است.” “جالب به نظر می‌رسد.”

 

  “.We need to prepare a proposal for the client.” “I’ll gather the necessary data”

“باید پیشنهادی برای مشتری آماده کنیم.” “من داده‌های لازم را جمع‌آوری می‌کنم.”

 

  “.The project’s budget has been approved.” “Now we can proceed with the planning”

“بودجه پروژه تایید شده است.” “حالا می‌توانیم با برنامه‌ریزی پیش برویم.”

 

  “.Our marketing strategy needs to be updated.” “I agree, let’s discuss it in our next meeting”

“استراتژی بازاریابی ما نیاز به به‌روزرسانی دارد.” “موافقم، بیایید در جلسه بعدی‌مان در مورد آن بحث کنیم.”

 

  “.The negotiation with the supplier went well.” “That’s good news for our project”

“مذاکره با تامین‌کننده خوب پیش رفت.” “این خبر خوبی برای پروژه ما است.”

 

  “.The contract has been signed and finalized.” “Excellent, that’s a big step forward”

“قرارداد امضا و نهایی شده است.” “عالی، این گام بزرگی به جلو است.”

 

  “?I have to give a presentation next week.” “Do you need any help preparing it”

“هفته آینده باید ارائه‌ای داشته باشم.” “برای آماده‌سازی آن به کمکی نیاز داری؟”

 

  “.Effective leadership is key to team success.” “Yes, it motivates and guides the team”

“رهبری مؤثر کلیدی برای موفقیت تیم است.” “بله، به تیم انگیزه می دهد و راهنمایی می‌کند.”

 

  “.Our marketing campaign will launch next month.” “I’m looking forward to seeing the results”

“کمپین بازاریابی ما ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.” “مشتاق دیدن نتایج هستم.”

 

  “.This quarter, the company reported a significant profit.” “That’s a great achievement for us”

” شرکت در این سه‌ماهه سود قابل توجهی گزارش داده است.” “این موفقیت بزرگی برای ما است.”[templatera id=”6118”]مکالمه کامل این آموزش

“.We have a team meeting scheduled for tomorrow.” “Great, I’ll prepare the updates”

  “جلسه‌ای تیمی برای فردا برنامه‌ریزی شده است.” “عالی، من آپدیت‌ها را آماده می‌کنم.”

 

  “.The deadline for this project is next Friday.” “I’ll make sure we meet it”

“مهلت نهایی این پروژه جمعه آینده است.” “مطمئن می‌شوم که تا آن زمان کارها می رسند.”

 

  “.Our new project involves market research.” “That sounds interesting”

“پروژه جدید ما شامل تحقیقات بازار است.” “جالب به نظر می‌رسد.”

 

  “.We need to prepare a proposal for the client.” “I’ll gather the necessary data”

“باید پیشنهادی برای مشتری آماده کنیم.” “من داده‌های لازم را جمع‌آوری می‌کنم.”

 

  “.The project’s budget has been approved.” “Now we can proceed with the planning”

“بودجه پروژه تایید شده است.” “حالا می‌توانیم با برنامه‌ریزی پیش برویم.”

 

  “.Our marketing strategy needs to be updated.” “I agree, let’s discuss it in our next meeting”

“استراتژی بازاریابی ما نیاز به به‌روزرسانی دارد.” “موافقم، بیایید در جلسه بعدی‌مان در مورد آن بحث کنیم.”

 

  “.The negotiation with the supplier went well.” “That’s good news for our project”

  “مذاکره با تامین‌کننده خوب پیش رفت.” “این خبر خوبی برای پروژه ما است.”

 

  “.The contract has been signed and finalized.” “Excellent, that’s a big step forward”

“قرارداد امضا و نهایی شده است.” “عالی، این گام بزرگی به جلو است.”

 

  “?I have to give a presentation next week.” “Do you need any help preparing it”

“هفته آینده باید ارائه‌ای داشته باشم.” “برای آماده‌سازی آن به کمکی نیاز داری؟”

 

  “.Effective leadership is key to team success.” “Yes, it motivates and guides the team”

“رهبری مؤثر کلیدی برای موفقیت تیم است.” “بله، به تیم انگیزه می دهد و راهنمایی می‌کند.”

 

  “.Our marketing campaign will launch next month.” “I’m looking forward to seeing the results”

“کمپین بازاریابی ما ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.” “مشتاق دیدن نتایج هستم.”

 

  “.This quarter, the company reported a significant profit.” “That’s a great achievement for us”

” شرکت در این سه‌ماهه سود قابل توجهی گزارش داده است.” “این موفقیت بزرگی برای ما است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *