اصطلاح انگلیسی - be) in the doghouse)

توی دردسر افتادن

اصطلاح انگلیسی - be) in the doghouse)

اصطلاح انگلیسی – be) in the doghouse)

توی دردسر افتادن
be) in the doghouse)

.I’m really in the doghouse now. I forgot my wife’s birthday

واقعا الان در دردسر افتادم. تولد همسرم را فراموش کردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *