خانه مکالمه انگلیسی

ساق پا به انگلیسی

ساق پا به انگلیسی

Leg: ساق پا

 

مثال:David developed his leg muscles by running.

 

معنی:دیوید ماهیچه‌های ساق پایش را با دویدن تقویت کرد.

 

Thigh: ران پا

 

مثال:The blood ran away and empurpled her thigh.

 

معنی: خون از ران پایش رفت و آن را کبود کرد.

 

Knee: زانو

 

مثال: She dropped to her knees and pretended to retrieve her shoes.

 

معنی: او روی زانو‌هایش خم شد و وانمود کرد که بند کفش‌هایش را می‌بندد.

 

Heel: پاشنه‌ی پا

 

مثال:She spun on her heel and walked away.

 

معنی: او روی پاشنه‌ی پایش چرخید و رفت.

 

ساق پا به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *